درباره من. امیرمحسن داودی هستم متخصص بازاریابی اینترنتی و آنالیزور وبسایت از سال 1390 ...
آدرسزنجان , پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه تلفن09126413644 ایمیلamirmohsen.davodi@gmail.com